43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Klubbinfo
Börja orientera
Arrangemang
Senior och junior
Internt
Ungdom
Veteranerna
Länkar
Dokumentation
Administration
Om www.lok.se
Öppet forum
Övrigt
 
 
Innehåll
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida

PM 43-kavlen 7-8 augusti 2010

Samling

Vifolkavallen i Mjölby. Avfart från E4 vid avfart 109, Mjölby östra. Därifrån ca 5 min bilväg.
Koordinater Lat: N 58°19'50"; Long: O 15°09'04".

Tävlingsexpedition

Klubbpåsar innehållande nummerlappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, lagändringsblanketter samt tävlings-PM kan hämtas i Informationen från lördag 7/8 kl. 10.00.

OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrbricka. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 300 kr.

Lagändring

Lagändring inlämnas för D55 och H60-klasserna senast kl. 13.00; D43-klassen senast kl. 14.00 samt för H43-klassen kl. 23.00 i Informationen.

På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår och SI-nr. Fyll i/ändra löparnamn och födelseår före inlämnande. SI-pinne får inte byta lag eller sträcka, men numret kan i nödfall ändras på tävlingsplatsen genom att laget i god tid före sträckan kontaktar sekretariatet. En avgift motsvarande kostnaden för en hyrpinne tas ut för detta.

Startlistor, PM och resultatlistor

Läggs ut på vår hemsida 43.lok.se.

Start

Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start (se tabell nedan). Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt STARTPUNKT.

Beräknade sträck- och växlingstider

D55, start lördag kl 14.00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Gafflad3,4-3,5BlåDag4014:40
2Rak3,0OrangeDag3515:15
3Gafflad3,4-3,5BlåDag4015:55
Medelålder minst 55 år. Endast damer.
H60, start lördag kl 14:00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Gafflad4,3-4,5BlåDag3614:36
2Gafflad4,3-4,5BlåDag3815:14
3Rak3,4OrangeDag3215:46
4Gafflad4,9SvartDag4016:26
5Gafflad4,9SvartDag4017:06
Medelålder minst 60 år. Även öppen för damer.
D43, start lördag kl 15:00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Gafflad4,6SvartDag3615:36
2Gafflad4,6/td>SvartDag3816:14
3Rak3,6RödDag3216:46
4Gafflad4,9SvartDag4017:26
5Gafflad4,9SvartDag4018:06
Medelålder minst 43 år. Endast damer. Löpare på sista sträckan måste vara D35 eller äldre
H43, start söndag kl 01:30
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Gafflad5,3-5,4SvartNatt3802:08
2Gafflad5,3-5,4SvartNatt4002:48
3Rak8,7SvartNatt6003:48
4Gafflad6,2SvartNatt4604:34
5Gafflad6,2SvartGryning4605:20
6Rak4,1RödGryning/dag3005:50
7Gafflad4,5SvartDag3406:24
8Gafflad4,5SvartDag3406:58
9Gafflad6,4SvartDag4207:40
10Gafflad9,0SvartDag5408:34
Medelålder minst 43 år. Även öppen för damer. Löpare på sista sträckan måste vara HD35 eller äldre. Vid omstart avkortas sträcka 10 till ca 6,5 km.
Öppen klass, start söndag kl 08:00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Rak4,0OrangeDag3008:30
2Rak3,1OrangeDag2508:55
3Rak4,5BlåDag4009:35
Öppen för alla, även för de som har tävlat i annan klass tidigare.

Karta

Karta "Vifolkavallen" E771 Östergötland 2007. Skala 1:10 000. Ritad 2006-07 och reviderad våren 2010 av Thomas Kleist. Programvara OCAD. Kartkontroll Kent-Åke Ohlsson

Kontrolldefinition och reservrutor är tryckta på kartan. Efter omstarten i H43 erhåller varje lag i samtliga klasser en sats nya kartor. De utdelas vid Informationen efter meddelande från speakern

Terrängbeskrivning

Tävlingsområdet är strövområde med många stigar, framför allt i närheten av TC. Terrängen består i huvudsak av skogsmark med en del sankmarker. Framkomligheten är god, men områden med tätare vegetation förekommer. Kuperingen är svag till måttlig med en del detaljrika områden.

Förbjudna områden

Viltzoner som är markerade på tävlingskartan.

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. Nattkontrollerna även med reflexstav.

Elektronisk stämpling med Sportident-systemet används. Kontrollerna är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-pinne. Du måste få en ljussignal och en ljudsignal från kontrollenheten som bekräftelse på att du har stämplat. Titta noga efter ljussignalen om du inte är ensam vid kontrollen eftersom en ljudsignal kan komma från en annan enhet. Stämpla i kartan med stiftklämman om stämplingsenheten inte piper och blinkar. Meddela vid SI-avläsningen att du stämplat i kartan, samt vilken enhet som är trasig. I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Varje SI-bricka får endast användas på en enda sträcka under tävlingsdygnen. De som inte har egna SI-brickor kan hyra. För byte av bricknummer på tävlingsdagen tas avgift för hyrbricka ut.

Vätska

På de längre banorna finns vätskestationer utmärkta. Vätska finns även vid varvning och vid målgång.

Varvning

På sträcka 3 och 10 i H43 är det varvning utan kartbyte.

Omstart

Omstart kommer att ske för samtliga löpare och sträckor som inte har växlat ca en timme efter segrande lags målgång. Växlingsfållan stängs ca tio min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Solens upp- och nedgång

Solen går ned ca kl. 20:00 och upp ca kl. 04:00. Knappt en timmas skymning/gryning vid vackert väder. Observera att omstartande lag i D43 och H60 kan behöva lampa.

Växling och målgång

Tre växel- och en målfålla finns:
1:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
2:a fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
3:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.
4:e fållan: Målgång.

Vid växling ska stämpling ske under målbanderollen. Efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Löpare är ansvariga för att rätt karta medföres. Att ta fel karta medför diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska kontakta funktionär och snarast erhålla ny karta. Någon tidskompensation kan dock ej erhållas. Efter att ha överlämnat kartan fortsätter löparen till SI-avläsningen.

Vid målgång avgörs placeringen av måldomare. Löparna stämplar därefter i dömd ordning i målstämplingsenheten som står några meter efter mållinjen. Vid målgång i fel fålla döms laget till placering sist i eventuell klunga som samtidigt går i mål.

Löpare som brutit

Löpare som brutit måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst.

Lag som brutit eller diskvalificerats i klass D43, D55 och H60 får delta i omstarten. I klass H 43 hålls laget kvar ca 30 min efter täten och får sedan fortsätta springa. För samtliga gäller att de placeras efter godkända lag i resultatlistan.

Maxtid

Maxtid för löpare i omstart är 2 tim 30 min.

Dusch och toaletter

Dusch och toaletter utomhus finns i anslutning till TC. Toalett finns även vid campingen.

Prisutdelning

Hederspriser till de bästa lagen i alla klasser. Dessutom utdelas 43-kavlemedaljer till:
KlassLagmedaljerIndividuella
H4320 lag5 lag
D4315 lag5 lag
D555 lag5 lag
H6010 lag5 lag
Prisutdelning är planerad att ske för D55 ca kl. 17.30, för klasserna D43 och H60 ca kl. 20.00 och för klassen H43 en timme efter segrande lags målgång, ca 09.30.

Elektronisk stämpling

Sportidentsystemet används. Egna SI-brickor får användas. Varje SI-bricka får endast användas på en enda sträcka under tävlingsdygnen. De som inte har egna SI-brickor kan hyra. Vid byte av bricknummer på tävlingsdagen tas avgift för hyrbricka ut.
SI-brickor av typ 5 och 6 är tillåtna, men inte brickor av typ 8 och 9.

Tävlingsbestämmelser

SOFT:s tävlingsbestämmelser gäller. Det är tillåtet att upp till tre klubbar går samman och bildar ett kombinationslag per klass (de bästa löparna skall dock i första hand placeras i rena klubblag). Varje löpare får endast delta i en av klasserna D43, D55, H43 eller H60 under hela tävlingen, men det är tillåtet att springa i den öppna klassen även om man tidigare under helgen deltagit i någon annan klass. Spikskor får ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dubbskor med ståldubb är tillåtna.)

Camping

På TC i egna tält och husvagnar (ej förtält). Rutstorlek: 7 x 7 m för husvagn och tält. Toalett på TC. Information om erhållna förläggningsplatser kommer att finnas på vår hemsida från mitten av juli. Campingen öppnar 7 aug kl 10.00. De som vill komma redan på fredagen kontaktar Campingansvarig. Övernattning på hårt underlag i ishallen.

Parkering

Parkeringen ligger i anslutning till campingen och TC.

Servering

Välförsett marketenteri med bl.a. köttbullar med mos, hamburgare, smörgåsar och våfflor.

Sportförsäljning

Löpex Sport, Örebro.

Tävlingsledning

NamnTelefonEpost
TävlingsledareStephan Svensson013-16 03 02, 070-346 99 82feffe@lok.se
Bitr tävlingsledareThomas Kleist0142-169 64thomaskleist@telia.com
Information och pressLennart Sturesson070-665 11 34, 013-23 96 82lennart@lok.se
CampingHenrik Carlsson0142-29 76 20henrik@nonamesport.com
BanläggareGöran Valfridsson0142-186 88, 070-535 61 18goran.valfridsson@telia.com
Ban- och tävlingskontrollantSören Sand0142-146 64, 073-840 31 51soren.sand@yahoo.se

Adresser

43kavle@lok.se
Linköpings Orienteringsklubb
Vidingsjö, LOK-gården
589 53 Linköping


Senast uppdaterad: 2010-08-06, 17:18:44
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift