43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Resultat
Bilder
Historia
Segrare
Tidigare år
 
Suomeksi
 
English
 
 
43-kavlens historia - Tidigare årgångar av 43-kavlen
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida
SPORTIDENT-PM FÖR 43-KAVLEN

Anmälan av SI-pinne
Anmälan av egen SI-pinne kan göras via vår hemsida till den 31 juli kl. 23.30. De som ej anmält egen SI-pinne vid denna tidpunkt kommer att tilldelas en hyrd SI-pinne.
OBS! Efter den 31 juli kan man EJ ändra nummer på SI-pinne. Ej heller ändra från hyrpinne till egen.

Laguppställning
De lag som ej anmält laguppställning, samt lag som har namnändringar, skall lämna dessa i Informationen senast 1 timme före start. OBS! endast namnändringar tillåts.

Utlämning av hyrpinnar
Hyrda SI-pinnar finns i klubbpåsar som hämtas i Informationen. Däri finns också laguppställning med lista över vilken SI-pinne som skall användas på vilken sträcka.

Användning
SI-pinnen är knuten till en viss sträcka, inte till löpare. Det är MYCKET VIKTIGT att man använder SI-pinnen på rätt sträcka. Användning på fel sträcka medför diskvalificering.

SI-pinne får inte byta lag eller sträcka

Stämplingsbekräftelse
När du stämplar med Sportident MÅSTE du få en RÖD ljussignal och/eller ett PIP från kontrollen som bekräftelse på att du har stämplat. Du kan stämpla flera gånger på samma kontroll. Bara den första lagras. Titta efter ljussignalen om det är många vid kontrollen för att undvika att du hör "fel" pip.

Backup
Om du ej får bekräftelse - stämpla med stiftklämman i reservruta tryckt på kartan.

Tömning av SI-pinne vid start/växling
SI-pinnen ska tömmas och checkas vid ingång till start/växelfållan.

Vid växling
Stämpla på målstationen. Växla till nästa löpare, gå sedan för att läsa av din SI-pinne.

Vid målgång
Målgången avgörs av måldomare, därefter stämplar du i målstationen som finns några meter efter mållinjen. Gå sedan för att läsa av din SI-pinne.

Löpare som ej fullföljt
Alla löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat målet och avläsningen, MÅSTE gå till avläsningen och läsa av sin SI-pinne, annars räknas löparen som "kvar i skogen".

Ej återlämnad SI-pinne
Om hyrd SI-pinne saknas efter tävling kommer klubben att debiteras 300 kr.

Senast uppdaterad: 2005-03-05, 20:46:40
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift