43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Resultat
Bilder
Historia
Segrare
Tidigare år
 
Suomeksi
 
English
 
 
43-kavlens historia - Tidigare årgångar av 43-kavlen
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida
Tävlings-PM 43-Kavlen 2003

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM samt SportIdent-PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass. På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dobbskor med ståldobb är tillåtna).

Klubbpåsar
innehållande Nr-lappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, särskilt SportIdent-PM, Lagändringsblanketter samt Tävlings-PM kan hämtas i Informationen från den 2 aug. kl. 10.00.
OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrbricka. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 300 kr.

Lagändring
Inlämnas för HD60-klassen senast kl. 12.30, D43- och H55-klasserna senast kl. 14.00 samt för H43-klassen kl. 23.00 i Informationen. På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår + SI-pinn-nr.
OBS! SI-pinn-nr går ej att ändra.
Fyll i/ändra löparnamn + födelseår före inlämnande.

Start
HD60 kl. 13.15
D43   kl. 15.05
H55   kl. 15.25
H43   kl. 01.00
Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start. Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt ”STARTPUNKT”, vilken måste passeras.

Omstart
Kommer att ske för samtliga löpare som ej har växlat ca 1 timme efter segrande lags målgång. Växlingsfållan stängs ca 10 min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Spridningsmetod
Tillämpas i HD60 för sträcka 1 och 3, D43 och H55 för samtliga sträckor utom sträcka 3. I H43 för samtliga sträckor utom sträcka 4.

Terrängbeskrivning
Öppen skogsmark med mycket detaljrik skogsmark som korsas av ett antal skogsbilvägar. Kulturmark förekommer i ringa omfattning. Måttlig kupering. Mestadels god framkomlighet.

Karta och kontrolldefinition
Kartan är i skala 1:10 000 med 5 meters ekvidistans, nyreviderad och tryckt 2003. Lokala karttecken: Kolbotten O (svart ring). Kontrolldefinition och reservrutor är tryckta på tävlingskartan. Efter omstarten i klass H 43 erhåller varje lag en sats nya kartor. De utdelas vid Informationen efter meddelande från speakern.

Vätskekontroller
Vätska är markerad på kartan med en fyrkant, samt finns vid varvningen.

Varvning
Finns på sträcka 4 och 10 i H 43-kavlen. Vid varvning passerar löparna på dammvallen vid TC bakom måltribunen mot nästa kontroll.

Beräknade sträcktider

HD60 H55 D43 H43
str 1 32 min 38 min 36 min Str 1-3 40 min
str 2 33 39 37 Str 4 69
str 3 32 34 31 Str 5-6 37
str 4 41 42 Str 7-8 45
str 5 40 40 Str 9 35
Str 10 58

Kontroller och stämpling
Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. OBS! Nattkontrollerna är utmärkta även med reflexstav. De är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stift-klämma. Stämpling sker med SI-pinne. Se separat SportIdent-PM för instruktioner vid elektronisk stämpling. I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Växling och målgång
Tre växel- och en målfålla finns. I löpriktningen sker växling i de tre vänstra fållorna och målgång i den högra enligt följande från vänster:
1:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
2:a fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
3:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.
4:e fållan: Målgång.
Vid växling stämplas före måltribunen. Efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Utgående löpare är ansvarig för att rätt karta medföres. Fel karta är lika med diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska snarast erhålla ny karta, Någon tidskompensation kan dock ej erhållas.

Löpare som brutit

måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst. Lag som brutit eller diskvalificerats i klass D 43, H 55 och HD 60 får deltaga i omstarten. I klass H 43 hålls laget kvar ca 30 min och får sedan fortsätta springa. För samtliga gäller att de placeras efter godkända lag i resultatlistan. Dusch och toaletter
Dusch finns vid campingen. Toaletter finns vid TC.

Löpare som brutit
Dusch och toa finns i anslutning till TC.

Tävlingsjuryn
Består av Lennart Gustafsson, Stephan Svensson och Thomas Kleist.

Prisutdelning
Planerad att ske ca kl. 17.00 för HD60, för klasserna D43 och H55 kl. 20.00 och slutligen för klassen H43 en timme efter segrande lags målgång (ca 10.30).

Frågor rörande 43-kavlen kan skickas till 43kavle@lok.se

Tillbaka till 43kavlen  
fP production 2k3

Senast uppdaterad: 2005-03-05, 20:42:03
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift