43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Resultat
Bilder
Historia
Segrare
Tidigare år
 
Suomeksi
 
English
 
 
43-kavlens historia - Tidigare årgångar av 43-kavlen
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida

Utskriftsvänlig version Sida för utskrift

Tävlings - PM

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM samt SportIdent-PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass. På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dobbskor med ståldobb är tillåtna).

Klubbpåsar

innehållande Nr-lappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, särskilt SportIdent-PM, Lagändringsblanketter samt Tävlings-PM kan hämtas i Informationen från den 31 juli kl. 10.00.

OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrbricka. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 300 kr.

Lagändring

Inlämnas för HD60-klassen senast kl. 12.30, D43- och H55-klasserna senast kl. 14.00 samt för H43-klassen kl. 23.00 i Informationen.

På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår + SI-pinn-nr. OBS! SI-pinn-nr går ej att ändra. Fyll i/ändra löparnamn + födelseår före inlämnande.

Start

HD60 kl. 13.15

D43 kl. 15.00

H55 kl. 15.30

H43 kl. 01.00

Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start. Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt ”STARTPUNKT”, vilken måste passeras.

Omstart

Kommer att ske för samtliga löpare som ej har växlat ca 1 timme efter segrande lags målgång.

Växlingsfållan stängs ca 10 min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Spridningsmetod

Tillämpas i HD60 för sträcka 1 och 3, i D43 och H55 för samtliga sträckor utom sträcka 3 och i H43 för samtliga sträckor utom sträcka 4.

Terrängbeskrivning

Öppen skogsmark med detaljrika partier. Kulturmark förekommer i ringa omfattning. Närmast mål är kuperingen svag till måttlig och framkomligheten god till mycket god. Längre norrut i tävlingsområdet är kuperingen måttlig till stark och framkomligheten god.

Karta och kontrolldefinition

Kartan är i skala 1:10 000 med 5 meters ekvidistans, nyreviderad och tryckt 2004.

Lokala karttecken: Kolbotten O (svart ring)

Kontrolldefinition och reserv rutor är tryckta på tävlingskartan.

Efter omstarten i klass H 43 erhåller varje lag en sats nya kartor. De utdelas vid informationen efter meddelande från speakern.

Vätskekontroller

Vätska är markerad på kartan med en ¨ samt finns vid varvningen för klass H43.

Varvning

Finns på sträcka 1, 2, 3, 4 och 10 i H 43-kavlen.

Beräknade sträcktider

 

HD60

H55

D43

H43

 
Str 132 min38 min35 minStr 1-342 min
Str 2333936Str 465
Str 3323431Str 5-633
Str 4 4342Str 7-848
Str 5 4240Str 932
    Str 1060

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. OBS! Nattkontrollerna är utmärkta även med reflexstav.

De är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-pinne. Se separat SportIdent-PM för instruktioner vid elektronisk stämpling.

I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Växling och målgång

Tre växel- och en målfålla finns. I löpriktningen sker växling i de tre högra fållorna och målgång i den vänstra enligt följande från vänster:

 

1:a fållan: Målgång.

2:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.

3:e fållan: Sträcka 2, 5 och 8.

4:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.

Vid växling stämplas före måltribunen. Efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Utgående löpare är ansvarig för att rätt karta medföres. Fel karta är lika med diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska snarast erhålla ny karta, Någon tidskompensation kan dock ej erhållas.

Löpare som brutit

måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst.

Lag som brutit eller diskvalificerats i klass D 43, H 55 och HD 60 får deltaga i omstarten. I klass H 43 hålls laget kvar ca 30 min och får sedan fortsätta springa. För samtliga gäller att de placeras efter godkända lag i resultatlistan.

Dusch och toaletter

Dusch och toa finns i anslutning till TC.

Tävlingsjuryn

Består av Lars Östlin, Stephan Svensson och Hans Eriksson.

Prisutdelning

Planerad att ske ca kl. 17.00 för HD60, för klasserna D43 och H55 kl. 20.00 och slutligen för klassen H43 en timme efter segrande lags målgång, ca 09.30.

Träning

Träningspaket, karta med inritade kontroller finns att köpa i markan. Träningsområdet är väster om TC och berör ej 43-kavlens marker.

Senast uppdaterad: 2005-03-05, 15:48:01
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift