43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Resultat
Bilder
Historia
Segrare
Tidigare år
 
Suomeksi
 
English
 
 
43-kavlens historia - Tidigare årgångar av 43-kavlen
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida
43-kavlen

Tävlings-PM
Nordisk BUDKAVLE ´43
30 - 31 juli 2005

LOK

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM samt SportIdent-PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass. På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dobbskor med ståldobb är tillåtna).

Klubbpåsar

innehållande Nr-lappar, hyrda SI-brickor, förteckning över SI-brickor för varje lag, särskilt SportIdent-PM, Lagändringsblanketter samt Tävlings-PM kan hämtas i Informationen från den 30 juli kl. 10.00.

OBS! Ej föranmäld SI-bricka medför tilldelning av hyrbricka. SI-bricka måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-bricka debiteras med 300 kr.

Lagändring

Inlämnas för HD60-klassen senast kl. 12.30, D43- och H55-klasserna senast kl. 14.00 samt för H43-klassen kl. 23.00 i Informationen.

På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår + SI-brick-nr. OBS! SI-brick-nr går ej att ändra. Fyll i/ändra löparnamn + födelseår före inlämnande.

Start

HD60kl 13.15
D43kl 15.00
H55kl 15.30
H43kl 01.00

Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start. Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt "STARTPUNKT", vilken måste passeras.

Beräknade sträcktider

HD60H55D43H43
Str 135 min44 min36 minStr 1-239 min
Str 2294436Str 360
Str 3353429Str 4-553
Str 44844Str 637
Str 54844Str 7-830
Str 931
Str 1060

Varvning

Finns på sträcka 3, 4, 5 och 10 i H 43-kavlen.

Omstart

Kommer att ske för samtliga löpare som ej har växlat ca 1 timme efter segrande lags målgång.

Växlingsfållan stängs ca 10 min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Spridningsmetod

Tillämpas i HD60 för sträcka 1 och 3, i D43 och H55 för samtliga sträckor utom sträcka 3 och i H43 för samtliga sträckor utom sträcka 3 och 6.

Terrängbeskrivning

Tävlingsterrängen är ett skogsområde där det är ont om hus och större vägar. Skogsmarken är öppen med sankmarker och många små höjder, svag till måttlig kupering, god framkomlighet men partier med nedsatt löpbarhet förekommer. Det finns även en del spår efter stormen Gudrun i form av nya (ej redovisade) drivningsvägar.

Karta och kontrolldefinition

Kartan är i skala 1:10 000 med 5 meters ekvidistans, nyreviderad och tryckt 2005.

Lokala karttecken: Kolbotten o (svart ring)

Kontrolldefinition och reservrutor är tryckta på tävlingskartan.

Efter omstarten i klass H 43 erhåller varje lag en sats nya kartor. De utdelas vid informationen efter meddelande från speakern.

Vätskekontroller

Vätska är markerad på kartan med en fyrkant samt finns vid varvningen för klass H43.

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. OBS! Nattkontrollerna är utmärkta även med reflexstav.

De är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-bricka. Se separat SportIdent-PM för instruktioner vid elektronisk stämpling.

I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Växling och målgång

Tre växel- och en målfålla finns. I löpriktningen sker växling i de tre högra fållorna och målgång i den vänstra enligt följande från vänster:

1:a fållan: Målgång.
2:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
3:e fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
4:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.

Vid växling stämplas
före måltribunen. Efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Utgående löpare är ansvarig för att rätt karta medföres. Fel karta är lika med diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska snarast erhålla ny karta, Någon tidskompensation kan dock ej erhållas.

Löpare som brutit

måste passera avläsningen och få sin SI-bricka avläst.

Lag som brutit eller diskvalificerats i klass D 43, H 55 och HD 60 får deltaga i omstarten. I klass H 43 hålls laget kvar ca 30 min och får sedan fortsätta springa. För samtliga gäller att de placeras efter godkända lag i resultatlistan.

Dusch och toaletter

Dusch och toa finns i anslutning till TC.

Prisutdelning

Planerad att ske ca kl. 17.00 för HD60, för klasserna D43 och H55 kl. 20.00 och slutligen för klassen H43 en timme efter segrande lags målgång, ca 09.30.

Senast uppdaterad: 2005-07-29, 15:32:01
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift