43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Resultat
Bilder
Historia
Segrare
Tidigare år
 
Suomeksi
 
English
 
 
43-kavlens historia - Tidigare årgångar av 43-kavlen
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida

SPORTIDENT-PM FÖR 43-KAVLEN

Anmälan av SI-pinne

Anmälan av egen SI-pinne kan göras via vår hemsida till den 27 juli kl. 23.30.

De som ej anmält egen SI-pinne vid denna tidpunkt kommer att tilldelas en hyrd SI-pinne.

OBS! Efter den 27 juli kan man EJ ändra nummer på SI-pinne. Ej heller ändra från hyrpinne till egen.

Laguppställning

De lag som ej anmält laguppställning, samt lag som har namnändringar, skall lämna dessa i Informationen senast 1 timme före start. OBS! Endast namnändringar tillåts.

Utlämning av hyrpinnar

Hyrda SI-pinnar finns i klubbpåsar som hämtas i Informationen. Där finns också laguppställning med lista över vilken SI-pinne som skall användas på vilken sträcka.

Användning

SI-pinnen är knuten till en viss sträcka, inte till löpare. Det är MYCKET VIKTIG att man använder SI-pinnen på rätt sträcka. Användning på fel sträcka medför diskvalificering.

SI-pinne får inte byta lag eller sträcka.

Stämplingsbekräftelse

När du stämplar med Sportident MÅSTE du få en RÖD ljussignal och ett PIP från kontrollen som bekräftelse på att du har stämplat. Du kan stämpla flera gånger på samma kontroll. Bara den första lagras.

Titta efter ljussignalen om det är många vid kontrollen för att undvika att du hör "fel" pip.

Backup

Om du ej får bekräftelse - stämpla med stiftklämman i reservruta tryckt på kartan.

Tömning av SI-pinne vid start och växling

SI-pinnen ska tömmas och checkas vid ingång till start/växelfållan.

Vid växling

Stämpla vid framför mållinjen. Växla till nästa löpare, gå sedan för att läsa av din SI-pinne.

Vid målgång

Stämpling sker efter mållinjen i den ordning som mållinjen passerades. Målgången avgörs av måldomare. Gå sedan för att läsa av din SI-pinne.

Löpare som ej fullföljt

Alla löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat målet och avläsningen, MÅSTE gå till avläsningen och läsa av sin SI-pinne, annars räknas löparen som "kvar i skogen".

Ej återlämnad SI-pinne

Om hyrd SI-pinne saknas efter tävling kommer klubben att debiteras 300kr.

Senast uppdaterad: 2005-07-29, 16:59:14
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift