43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Klubbinfo
Börja orientera
Arrangemang
Senior och junior
Internt
Ungdom
Veteranerna
Länkar
Dokumentation
Administration
Om www.lok.se
Öppet forum
Övrigt
 
 
Innehåll
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida
[LOK]

Linköpings OK inbjuder till
Nordisk Budkavle ´43
5-6 augusti 2006
Medarrangör: Finspångs SOK

[FSOK]

Klasser

HD60Start: 5 aug kl 13.15
SträckaSpridningLängdTyp
1gafflad3,7 kmdagblå
2rak3,1 kmdagröd
3gafflad3,7 kmdagblå
Medelålder minst 60 år. Minst en dam i laget.
Minimiålder dam 50 år, herr 60 år.
 
H55Start: 5 aug kl 15.30
SträckaSpridningLängdTyp
1-2gafflad5,2 kmdagsvart
3rak3,6 kmdagröd
4-5gafflad5,6 kmdagsvart
Medelålder minst 55 år. Minimiålder 50 år.
 
H55 och H43 är öppna även för damer.
Deltagande får endast ske i en klass.
D43Start: 5 aug kl 15.00
SträckaSpridningLängdTyp
1-2gafflad4,2 kmdagsvart
3rak3,2 kmdagröd
4-5gafflad5,2 kmdagsvart
Medelålder minst 43 år. Minimiålder 35 år.
 
H43Start: 6 aug kl 01.00
SträckaSpridningLängdTyp
1-2gafflad5,6 kmnattsvart
3rak9,7 kmnattsvart
4-5gafflad5,8 kmgry/dagsvart
6rak4,2 kmdagröd
7-8gafflad4,3 kmdagsvart
9gafflad6,1 kmdagsvart
10gafflad9,2 kmdagsvart
Medelålder minst 43 år. Minimiålder 35 år

Anmälan

Senast den 2 juli. I första hand på vår hemsida www.43.lok.se eller i andra hand via post till: 43-kavlen, Linköpings OK, LOK-gården, 589 53 Linköping. Ange: klubbnamn, anmälare, tel.nr, adress, e-post, antal husvagn- tält och logiplatser samt om ni kommer med buss. Senast 3 aug ska även laguppställningar med födelseår, hyrbrickor alternativt SI-bricknr för varje sträcka anges via anmälningssystemet. Om SI-bricknr ej anges tilldelas och debiteras hyrbrickor. Skickas anmälan med brev måste SI-bricknr för de olika sträckorna anges i brevet, annars tilldelas och debiteras hyrbrickor. Varje brickändring under tävlingsdygnen debiteras med kostnaden för en hyrbricka, så försök undvika att behöva göra sådana ändringar.

Anmälningsavgifter

Efteranmälningsavgifter, senast 3 aug

HD60300 kr(33 €) / lag
D43/H55500 kr(55 €) / lag
H431000 kr(110 €) / lag
HD 60450 kr(49,50 €) / lag
D43/H55750 kr(82,50 €) / lag
H431500 kr(165 €) / lag

I startavgifterna ingår extra kartomgång samt parkeringsavgift. Avgifterna inbetalas i samband med anmälan på bankgiro 5487-4334. Finska deltagare betalar i euro till Sampo Bank, konto 800012-70863963. Övriga länder postgiro 34 65 90-3, IBAN: SE85 9500 0099 6034 0346 5903, SWIFT-adress PGSI SESS. Efteranmälan betalas in senast torsdag 3 aug 2006.

Elektronisk stämpling

Sportidentsystemet används. Egna SI-brickor får användas, men samma SI-bricka får bara användas en gång undr tävlingen. De som inte har egna SI-brickor får hyra till en kostnad av 25 kr/bricka (2,70 €). Se separat Sportident-PM på hemsidan och i klubbpåsar.

Samling

Grosvads idrottsplats i Finspång, ca 3 mil nordväst om Norrköping. Vägvisning på väg 51, östra in/utfarten i Finspång. Därifrån ca 5 min bilväg.

Karta och terräng

Kartan är ritad 1999, Natt-SM, och nyreviderad 2006 av Kent-Åke Ohlsson FSOK. Offsettryckt i skala 1:10 000. Enstaka sjöar och skogsbevuxna sankmarker. Två kraftledningar korsar terrängen. Måttligt kuperad. God till mycket god framkomlighet. Tävlingsområdet består av två terrängtyper:
Område 1: Skogsmark med ett flertal mindre vägar och stigar som bildar ett sammanhängande nät.
Område 2: Skogsmark med ett mindre antal stigar, delvis sammanhängande.

Träningsbanor

Träningsbanor finns att tillgå på intilliggande karta. Försäljning sker i markan.

Tävlingsexpedition

Vid TC, öppnas lördag 5 aug kl 10.00

Camping och logi på hårt underlag

Camping ca 200 m från TC i egna tält och husvagnar (ej förtält). Rutstorlek: 7 x 7 m för husvagn och tält, kostnad 160 kr (17 €). Ange tält eller husvagn. Avgifterna betalas samtidigt med tävlingsavgifterna enligt ovan. Information om erhållna förläggningsplatser kommer att finnas på vår hemsida från mitten juli. Campingen öppnar 5 aug kl 10.00. De som vill komma redan på fredagen kontaktar Campingansvarige.

Logi på hårt underlag i närbelägen skola erbjuds till en kostnad av 60 kr (6 €) per person.

Tävlingsbestämmelser

SOFT:s tävlingsbestämmelser gäller. Möjlighet för upp till tre klubbar att bilda ett kombinationslag per klass. (De bästa löparna skall dock placeras i rena klubblag i första hand). På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka ett i samtliga klasser. Tävlingsdeltagande får endast ske i en av klasserna under hela tävlingen.

Dusch, bastu och toaletter

Varmdusch och bastu inomhus. Toaletter både utom- och inomhus.

Parkering

Avstånd från parkering för personbilar till TC ca 800 m. Bussar lastar av vid TC och parkeras där.

Servering

Välförsett marketenteri med bl.a. köttbullar med mos, hamburgare och smörgåsar.

Sportförsäljning

Börje Adrianssons Sport

Start och resultatlista

Läggs ut på vår hemsida www.43.lok.se.

Tävlingsledning

Tävlingsledare Stephan Svensson 013-16 03 02, 070-816 03 04 stephan.sven@telia.com
Bitr tävlingsledare Pär Ericsson 0120-320 61, 070-328 31 76 par.ericsson@hotmail.com
Information Lennart Sturesson 013-23 96 82, 070-665 11 34 lennart@lok.se
Camping Björn Axelsson 0122-158 88, 070-673 29 47 karin.axelsson@finspang.mail.telia.com
Banläggare Kenneth Svensson 0122-133 58 kenneth.o.svensson@telia.com
Karin Axelsson 0122-158 88 karin.axelsson@finspang.mail.telia.com
Ban- och tävlingskontrollant Bertil Skagerström 011-530 03 skager.01153003@telia.com

Upplysningar: 43kavle@lok.se

Hemsida: http://www.43.lok.se/

Välkomna till Finspång!

Senast uppdaterad: 2006-04-25, 23:07:50
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift