43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Klubbinfo
Börja orientera
Arrangemang
Senior och junior
Internt
Ungdom
Veteranerna
Länkar
Dokumentation
Administration
Om www.lok.se
Öppet forum
Övrigt
 
 
Innehåll
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida
LOK

Tävlings-PM

Nordisk Budkavle ´43

4-5 augusti 2007
Medarrangör: OK Eken, Åtvidaberg

[43]

Uppdaterad 2007-07-09

Vägvisning

Från väg 35 norr om Åtvidaberg. Bussar har egen infart närmare samhället.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass. På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dubbskor med ståldubb är tillåtna.)

Klubbpåsar

Klubbpåsar innehållande nummerlappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, lagändringsblanketter samt tävlings-PM kan hämtas i informationen från lördag 4/8 kl. 10.00.

OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrbricka. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 300 kr.

Lagändring

Inlämnas för HD60-klassen senast kl. 12.30; D43- och H55-klasserna senast kl. 13.30 samt för H43-klassen kl. 23.00 i informationen.

På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår och SI-pinn-nr. Fyll i/ändra löparnamn + födelseår före inlämnande. SI-pinne får inte byta lag eller sträcka, men numret kan i nödfall ändras på tävlingsplatsen genom att laget i god tid före sträckan kontaktar sekretariatet. En avgift motsvarande kostnaden för en hyrpinne tas ut för detta.

Start

Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start (se tabell nedan). Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt "STARTPUNKT", vilken måste passeras.

Beräknade sträck- och växlingstider

HD60, start lördag kl 13:15
SträckaSpridningBanlängd kmSvårighetLjusBeräknad tid minBeräknad växling
1gafflad3,3-3,4 blådag3113:46
2rak2,9röddag3214:20
3gafflad3.3-3,4blådag2814:50
 
D43, start lördag kl 14:30
SträckaSpridningBanlängd kmSvårighetLjusBeräknad tid minBeräknad växling
1gafflad3,7-3,9svartdag3315:03
2gafflad3,7-3,9svartdag3215:35
3rak2,9röddag2816:05
4gafflad5,4-5,5svartdag4316:50
5gafflad5,4-5,5svartdag4117:15
 
H55, start lördag kl 15:00
SträckaSpridningBanlängd kmSvårighetLjusBeräknad tid minBeräknad växling
1gafflad4,8-5,0svartdag4015:40
2gafflad4,8-5,0svartdag4016:25
3rak2,9 kmröddag2816:55
4gafflad5,4-5,5svartdag4317:40
5gafflad5,4-5,5svartdag4118:25
 
H43, start söndag kl 01:00
SträckaSpridningBanlängd kmSvårighetLjusBeräknad tid minBeräknad växling
1gafflad5,4svartnatt4001:40
2gafflad5,4svartnatt4002:25
3rak9,0svartnatt6503:35
4gafflad6,1-6,2svartgryning4604:25
5gafflad6,1-6,2svartdag4505:10
6rak4,0röddag2805:40
7gafflad4,4svartdag3106:15
8gafflad4,4svartdag3006:45
9gafflad6,0-6,1svartdag4007:25
10gafflad9,0-9,1svartdag6008:25

Karta och kontrolldefinition

Kartan är i skalan 1:10 000 med 5 meters ekvidistans, ritad av Holger Persson & Per-Inge Svensson. Reviderad av Thomas Persson (TP Kartan).

Lokala tecken: Kolbotten markeras med svart ring; särpräglat träd med grönt kryss; jordkällare med brunt kryss.

Nya släpstigar har tillkommit efter kartans tryckning, speciellt i området närmast TC, detta på grund av att man legat sent med upprensningen efter stormen Per.

I H43 används en sankmark (två streck) som kontrollpunkt, men på definitionen anges den som vattenhål, eftersom sankmarken ofta är vattenfylld.

Kontrolldefinition och reservrutor är tryckta på kartan.

Efter omstarten i H43 erhåller varje lag i samtliga klasser en sats nya kartor. De utdelas vid Informationen efter meddelande från speakern.

Terrängbeskrivning

Tävlingsområdet är delat i två områden med åkermark som delar dem åt. Södra delen närmast TC är ett typiskt närområde med många små stigar och i huvudsak vuxen barrskog.

Norra delen genomkorsas av ett par mindre skogsvägar och även några små stigar, även där är det övervägande barrskog men av lite mer varierande ålder.

Måttlig kupering i hela området med en del branta stigningar på 25-40 meter.

Hela området är relativt tungsprunget men med övervägande god sikt. Vegetationen är av varierande ålder som framförallt i norra området har en del gallringsris kvar, endast något enstaka mindre hygge. Det är inte speciellt stenbundet men terrängen uppfattas som ganska knölig.

Förbjudna områden

Det finns tre större förbjudna områden markerade på kartan. Ett ligger i direkt anslutning till de sista kontrollerna, det är hästhagar och får absolut inte beträdas, vakter kommer att cirkulera i området. Genom ett område går en bilväg som får beträdas, den är markerad på kartan med heldraget streck på vardera sidan men är inte snitslad i terrängen.

Klasserna H43, H55, D43 kommer att passera en odlad åker på en del sträckor. Där är ett antal korridorer markerade på kartan och även röjda i terrängen. Även kanten (ca 1 m) är röjd och löpbar, allt markerat med blå-gul snitsel .

På de längre banorna passerar man en brant sluttning i direkt anslutning till en kontroll - tag det lugnt nerför.

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. Nattkontrollerna även med reflexstav.

De är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-pinne. Du måste få en ljussignal och en ljudsignal från kontrollenheten som bekräftelse på att du har stämplat. Förlita dig på ljussignalen om det är många vid kontrollen, ljudsignalen kan komma från annan enhet. Stämpla i kartan med stiftklämman om stämplingsenheten inte piper och blinkar. Meddela vid SI-avläsningen att du stämplat i kartan, samt vilken enhet som är trasig.

I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Vätskekontroller

Endast vid varvning och vid målgång.

Varvning & kartbyte

På sträcka 3 och 10 i H 43 är det varvning och kartbyte. Gammal karta lämnas vid kontrollen och ny karta erhålles också i direkt anslutning till kontrollen. Bana fortsätter med startpunkt vid den kontroll som avslutade första delen. Kontrollen är i anslutning till TC söder om målet.

Omstart

Kommer att ske för samtliga löpare och sträckor som ej har växlat ca 1 timme efter segrande lags målgång. Växlingsfållan stängs ca 10 min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Solens upp- och nedgång

Solen går ned kl. 20:12 och upp kl. 03:56. Observera att omstartande lag i D43 och H55 kan behöva lampa.

Växling och målgång

Tre växel-, en mål och en varvningsfålla finns. I löpriktningen sker växling i de tre mittersta fållorna, målgång i den vänstra och varvning i den högra enligt följande från vänster:

1:a fållan: Målgång.
2:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
3:e fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
4:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.
5:e fållan: Varvning sträcka 3 och 10.

Vid växling stämplas före måltribunen. Efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Löpare är ansvariga för att rätt karta medföres. Att ta fel karta medför diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska kontakta funktionär och snarast erhålla ny karta. Någon tidskompensation kan dock ej erhållas. Efter att ha överlämnat kartan fortsätter löparen till SI-avläsningen.

Vid målgång avgörs placeringen av måldomare. Löparna stämplar därefter i dömd ordning i målstämplingsenheten som står några meter efter mållinjen. Vid målgång i fel fålla döms laget till placering sist i eventuell klunga som samtidigt går i mål.

Löpare som brutit

Löpare som brutit måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst.

Lag som brutit eller diskvalificerats i klass D43, H55 och HD60 får delta i omstarten. I klass H43 hålls laget kvar ca 30 min efter täten och får sedan fortsätta springa. För samtliga gäller att de placeras efter godkända lag i resultatlistan.

Maxtid

Maxtid för löpare i omstart är 2 tim 30 min.

Dusch och toaletter

Dusch och toaletter utomhus finns i anslutning till TC.

Prisutdelning

Planerad att ske ca kl. 17:00 för HD60, för klasserna D43 och H55 ca kl. 20:00 och för klassen H43 ca en timme efter segrande lags målgång, ca 09:30.

Servering

Välförsett marketenteri med bl.a. köttbullar med mos, hamburgare och smörgåsar.

Camping

Öppnar 4 augusti kl 10.00. De som vill komma redan på fredagen kontaktar campingansvarig. Se särskild campinginformation.

Sportförsäljning

Löpex Sport, Örebro.

Tävlingsjury

Kjell Holm, tävlingskontrollant, Carina Berger Svensson, Motala AIF, Lennart Gustafsson, Boxholms OK, och Agneta Sander, Göteborg-Majorna OK.

Tävlingsledning

Tävlingsledare Pär Ericsson 0120-320 61, 070-328 31 76 par.ericsson@hotmail.com
Bitr. tävlingsledare Lennart Haraldsson 0120-135 13 lennart.haraldsson@glocalnet.net
Information/bitr. tävlingsledare Lennart Sturesson 013-23 96 82, 070-665 11 34 lennart@lok.se
Press Sofie Berger 013-27 36 70, 0709-85 45 15 sofie.berger@gmail.com
Camping Nils-Erik Wetterhall 0120-124 52, 070-610 33 64 nils-erik.wetterhall@telia.com
Banläggare Thomas Persson 0120-603 03, 070-605 23 80 tpkartan@telia.com
Torgny Johansson 0120-144 27, 070-465 68 90 togga.johansson@telia.com
Ban- och tävlingskontrollant Kjell Holm 013- 15 25 01 elsbeth.holm@telia.com


LOK

Välkomna till Åtvidaberg!

OK Eken
Senast uppdaterad: 2007-07-26, 21:00:33
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift