43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Klubbinfo
Börja orientera
Arrangemang
Senior och junior
Internt
Ungdom
Veteranerna
Länkar
Dokumentation
Administration
Om www.lok.se
Öppet forum
Övrigt
 
 
Innehåll
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida

Tävlings-PM

2–3 augusti 2008
Medarrangör: Boxholms OK

Vägvisning

Vägvisning från väg 32 i Boxholm. Karta på hitta.se. Koordinater Lat: N 58°9'19"; Long: E 15°5'28".

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass. På grund av skaderisk får spikskor ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dubbskor med ståldubb är tillåtna.)

Klubbpåsar

Klubbpåsar innehållande nummerlappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, lagändringsblanketter samt tävlings-PM kan hämtas i Informationen från lördag 2/8 kl. 10.00.
OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrbricka. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 300 kr.

Lagändring

Lagändring inlämnas för HD60-klassen senast kl. 12.30; D43- och H55-klasserna senast kl. 13.30 samt för H43-klassen kl. 23.00 i Informationen.
På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår och SI-nr. Fyll i/ändra löparnamn och födelseår före inlämnande. SI-pinne får inte byta lag eller sträcka, men numret kan i nödfall ändras på tävlingsplatsen genom att laget i god tid före sträckan kontaktar sekretariatet. En avgift motsvarande kostnaden för en hyrpinne tas ut för detta.

Start

Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start (se tabell nedan). Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt ”STARTPUNKT”, vilken måste passeras.

Beräknade sträck- och växlingstider

HD60, start lördag kl 13.15
SträckaSpridningSvårighetsgradTypBanlängd (km)Löptid (min)Vxl. tid
1GaffladBlåDag3,52913:44
2RakRödDag2,93014:15
3GaffladBlåDag3,52914:45
D43, start lördag kl 14.30
SträckaSpridningSvårighetsgradTypBanlängd (km)Löptid (min)Vxl. tid
1GaffladSvartDag3,9 - 4,03115:01
2GaffladSvartDag3,9 - 4,03215:35
3RakRödDag3,02516:00
4GaffladSvartDag4,9 - 5,03916:40
5GaffladSvartDag4,9 - 5,03717:20
H55, start lördag kl 15.00
SträckaSpridningSvårighetsgradTypBanlängd (km)Löptid (min)Vxl. tid
1GaffladSvartDag4,7 - 4,83615:36
2GaffladSvartDag4,7 - 4,83716:15
3RakRödDag3,53016:45
4GaffladSvartDag5,6 - 5,74417:30
5GaffladSvartDag5,6 - 5,74218:15
H43, start söndag kl 01.00
SträckaSpridningSvårighetsgradTypBanlängd (km)Löptid (min)Vxl. tid
1GaffladSvartNatt5,1 - 5,23601:36
2GaffladSvartNatt5,1 - 5,23802:15
3RakSvartNatt8,66103:20
4GaffladSvartGryning6,24504:05
5GaffladSvartDag6,24304:50
6RakRödDag3,82805:20
7GaffladSvartDag4,7 - 4,83305:55
8GaffladSvartDag4,7 - 4,83306:30
9GaffladSvartDag5,9 - 6,04107:10
10GaffladSvartDag8,7 - 8,85808:10

Karta och kontrolldefinition

Kartan är i skalan 1:10 000 med 5 meters ekvidistans, ritad av Lennart Gustafsson & Bengt Carlsson.
Lokala teckeno (svart ring) = kolbotten
 x (svart kryss) = liten ruin

Stormfälld skog finns fortfarande kvar i mindre partier. Nya släpstigar har tillkommit efter kartans tryckning, snitslingar för skogsmaskiner kan finnas kvar.
Kontrolldefinition och reservrutor är tryckta på kartan.
Efter omstarten i H43 erhåller varje lag i samtliga klasser en sats nya kartor. De utdelas vid Informationen efter meddelande från speakern.
Måttligt trafikerad landsväg går genom tävlingsområdet.

Terrängbeskrivning

Kartan är helt nyritad på aldrig använt område. Tävlingsområdet består av skogsmark med en del sankmarker och några skogsbilvägar. Terrängen är svag till måttligt kuperad och har god framkomlighet. Höjdpartierna är detaljrika och några flacka områden är detaljfattiga. Några små områden med stenbunden terräng förekommer.

Träningskarta

I anslutning till camping och parkering finns ett litet område med kontroller utsatta. Det är en del av grundkartan och har samma karaktär som tävlingsområdet. Kartan finns med i klubbkuvert och fler exemplar kan köpas i informationstältet och markan.

Förbjudna områden

Tomtmark samt en större viltzon i västra delen av tävlingsområdet och med anslutning till träningskartan.

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. Nattkontrollerna även med reflexstav.
Elektronisk stämpling med Sportident-systemet används. Kontrollerna är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-pinne. Du måste få en ljussignal och en ljudsignal från kontrollenheten som bekräftelse på att du har stämplat. Titta noga efter ljussignalen om du inte är ensam vid kontrollen eftersom en ljudsignal kan komma från en annan enhet. Stämpla i kartan med stiftklämman om stämplingsenheten inte piper och blinkar. Meddela vid SI-avläsningen att du stämplat i kartan, samt vilken enhet som är trasig.
I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Vätska

På de längre banorna finns vätskestationer utmärkta. Vätska finns även vid varvning och vid målgång.

Varvning och kartbyte

På sträcka 3 och 10 i H43 är det varvning och kartbyte. Gammal karta lämnas vid kontrollen och ny karta erhålles också i direkt anslutning till kontrollen. Banan fortsätter med samma startpunkt som vid växlingen.
D43 har varvning utan kartbyte på sträcka 4 och 5.

Omstart

Omstart kommer att ske för samtliga löpare och sträckor som inte har växlat ca 1 timme efter segrande lags målgång. Växlingsfållan stängs ca 10 min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Solens upp- och nedgång

Solen går ned ca kl. 21:10 och upp ca kl. 04:50. Knappt en timmas skymning/gryning vid vackert väder. Observera att omstartande lag i D43 och H55 kan behöva lampa.

TC-karta

Växling och målgång

Tre växel- och en målfålla finns.

1:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
2:a fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
3:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.
4:e fållan: Målgång.

Vid växling ska stämpling ske under målbanderollen. Efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Löpare är ansvariga för att rätt karta medföres. Att ta fel karta medför diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska kontakta funktionär och snarast erhålla ny karta. Någon tidskompensation kan dock ej erhållas. Efter att ha överlämnat kartan fortsätter löparen till SI-avläsningen.
Vid målgång avgörs placeringen av måldomare. Löparna stämplar därefter i dömd ordning i målstämplingsenheten som står några meter efter mållinjen. Vid målgång i fel fålla döms laget till placering sist i eventuell klunga som samtidigt går i mål.

Löpare som brutit

Löpare som brutit måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst.
Lag som brutit eller diskvalificerats i klass D 43, H 55 och HD 60 får delta i omstarten. I klass H 43 hålls laget kvar ca 30 min efter täten och får sedan fortsätta springa. För samtliga gäller att de placeras efter godkända lag i resultatlistan.

Maxtid

Maxtid för löpare i omstart är 2 tim 30 min.

Dusch och toaletter

Dusch och toaletter utomhus finns i anslutning till TC. Från dusch finns även gångväg direkt till camping. Toalett finns även vid campingen.

Prisutdelning

Prisutdelning är planerad att ske för HD60 ca kl. 17.00, för klasserna D43 och H55 ca kl. 20.00 och för klassen H43 ca en timme efter segrande lags målgång, ca 09.30.

Servering

Välförsett marketenteri med bl.a. köttbullar med mos, hamburgare och smörgåsar.

Camping

Öppnar 2 augusti kl. 10.00. De som vill komma redan på fredagen kontaktar campingansvarig. Se särskild campinginformation.

Sportförsäljning

Löpex Sport, Örebro.

Tävlingsledning

NamnTelefonEpost
TävlingsledareLennart Sturesson013-23 96 82, 0706-65 11 34lennart@lok.se
Bitr tävlingsledareStephan Svensson013-16 03 02, 0708-16 03 04feffe@lok.se
Lennart Gustafsson, BOK0142-581 36, 0703-20 14 96hageby.elservice@telia.com
Information och pressCecilia Enberg013-17 63 03, 0706-68 92 83cecilia@lok.se
Sofie Berger013-27 36 70, 0709-85 45 15sofie.berger@gmail.com
CampingAnders Molin0140-563 81molin@calypso.se
BanläggareRoland Tengvall0142-580 45, 0702-89 96 16roland.tengvall@telia.com
Ulf Lindberg0142-523 85ulli@bxs.se
TävlingskontrollantThomas Kleist0142-169 64thomaskleist@telia.com
BankontrollantErik Axelsson0142-101 77er.axelsson@telia.com
CampingAnders Molin070-244 29 58molin@calypso.se
Senast uppdaterad: 2008-07-29, 11:34:01
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift