43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
Huvudmeny
LOK
Startsida
Klubbinfo
Börja orientera
Arrangemang
Senior och junior
Internt
Ungdom
Veteranerna
Länkar
Dokumentation
Administration
Om www.lok.se
Öppet forum
Övrigt
 
 
Innehåll
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida

Tävlings-PM

Nordisk Budkavle ´43

1–2 augusti 2009

Samling

Prästtomta, vägvisning från vägen Ljungsbro-Tjällmo, 30 km norr om Linköping.
Koordinater Lat: N 58°38' 9"; Long: E 15°25' 48".

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler jämte detta PM gäller. OBS! Tävlande får endast delta i en tävlingsklass samt allmän klass. Spikskor får ej användas på sträcka 1 i någon klass. Kontroll kommer att ske före start. (Dubbskor med ståldubb är tillåtna.)

Tävlingsexpedition

Klubbpåsar innehållande nummerlappar, hyrda SI-pinnar, förteckning över SI-pinnar för varje lag, lagändringsblanketter samt tävlings-PM kan hämtas i Informationen från lördag 1/8 kl. 10.00.

OBS! Ej föranmäld SI-pinne medför tilldelning av hyrbricka. SI-pinne måste användas på sträcka enligt lapp i klubbkuvertet. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 300 kr.

Lagändring

Lagändring inlämnas för D55 och H60-klasserna senast kl. 13.00; D43-klassen senast kl. 14.00 samt för H43-klassen kl. 23.00 i Informationen.

På blanketten är förtryckt ev. föranmälda löpare, födelseår och SI-nr. Fyll i/ändra löparnamn och födelseår före inlämnande. SI-pinne får inte byta lag eller sträcka, men numret kan i nödfall ändras på tävlingsplatsen genom att laget i god tid före sträckan kontaktar sekretariatet. En avgift motsvarande kostnaden för en hyrpinne tas ut för detta.

Startlistor, PM och resultatlistor

Läggs ut på vår hemsida 43.lok.se.

Start

Löparna ska finnas på startplatsen 10 minuter före start (se tabell nedan). Startpunkten, vid snitselns slut markeras med skärm och reflexstav samt skylt STARTPUNKT.

Beräknade sträck- och växlingstider

D55, start lördag kl 14.00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Gafflad3,7BlåDag4414:44
2Rak3,1OrangeDag3715:21
3Gafflad3,7BlåDag4416:05
H60, start lördag kl 14:00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Gafflad4,5-4,6BlåDag4014:40
2Gafflad4,5-4,6BlåDag4015:20
3Rak3,6OrangeDag3215:52
4Gafflad5,2-5,3SvartDag4616:38
5Gafflad5,2-5,3SvartDag4617:24
D43, start lördag kl 15:00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Gafflad4,5-4,6SvartDag3815:38
2Gafflad4,5-4,6SvartDag3816:16
3Rak3,5OrangeDag3016:46
4Gafflad5,0SvartDag4217:28
5Gafflad5,0SvartDag4218:10
H43, start söndag kl 01:00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjusBeräknad tid (min)Beräknad växling
1Gafflad5,9-6,1SvartNatt4001:40
2Gafflad5,9-6,1SvartNatt4202:22
3Rak8,5SvartNatt6003:22
4Gafflad6,7-6,8SvartNatt4704:09
5Gafflad6,7-6,8SvartGryning4404:53
6Rak4,2RödGryning/dag2805:21
7Gafflad4,8-4,9SvartDag3005:51
8Gafflad4,8-4,9SvartDag3006:21
9Gafflad7,0SvartDag4407:05
10Gafflad8,8SvartDag5508:00
Öppen klass, start söndag kl 08:00
SträckaSpridningBanlängd (km)SvårighetsgradLjus
1Rak3,7OrangeDag
2Rak3,2OrangeDag
3Rak4,5BlåDag

Karta och kontrolldefinition

Karta Prästtomta, reviderad 2008. Skala 1:10000, ekvidistans 5 m, offsettryckt.

Kontrolldefinition och reservrutor är tryckta på kartan.

Efter omstarten i H43 erhåller varje lag i samtliga klasser en sats nya kartor. De utdelas vid Informationen efter meddelande från speakern.

Terrängbeskrivning

Tävlingsområdet är inom ett militärt skjutfält. Terrängen består av skogsmark med en del sankmarker och ett fåtal områden med tätare skog. Genom området går en grusväg och några andra stigar. Närmast TC förekommer endurospår som dock endast i liten omfattning berör banorna. Terrängen är svagt till måttligt kuperad med växlande detaljrikedom och har god framkomlighet, framförallt på rikligt förekommande hällmarker.

Träningskarta

En liten träningskarta finns i lagkuverten, flera kan köpas i Markan och Informationen för 5 kr.

Förbjudna områden

Viltzoner som är markerade på tävlingskartan.

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är märkta med orange/vit skärm. Nattkontrollerna även med reflexstav.

Elektronisk stämpling med Sportident-systemet används. Kontrollerna är försedda med elektronisk stämplingsenhet, kodsiffra och stiftklämma. Stämpling sker med SI-pinne. Du måste få en ljussignal och en ljudsignal från kontrollenheten som bekräftelse på att du har stämplat. Titta noga efter ljussignalen om du inte är ensam vid kontrollen eftersom en ljudsignal kan komma från en annan enhet. Stämpla i kartan med stiftklämman om stämplingsenheten inte piper och blinkar. Meddela vid SI-avläsningen att du stämplat i kartan, samt vilken enhet som är trasig. I vissa områden sitter kontrollerna mycket tätt. Kontrollera kodsiffran!

Varje SI-bricka får endast användas på en enda sträcka under tävlingsdygnen. De som inte har egna SI-brickor kan hyra. För byte av bricknummer på tävlingsdagen tas avgift för hyrbricka ut.

Vätska

På de längre banorna finns vätskestationer utmärkta. Vätska finns även vid varvning och vid målgång.

Varvning

På sträcka 3 och 10 i H43 är det varvning utan kartbyte.

Omstart

Omstart kommer att ske för samtliga löpare och sträckor som inte har växlat ca en timme efter segrande lags målgång. Växlingsfållan stängs ca tio min före omstart. Exakt tid meddelas av speaker.

Solens upp- och nedgång

Solen går ned ca kl. 21:15 och upp ca kl. 04:50. Knappt en timmas skymning/gryning vid vackert väder. Observera att omstartande lag i D43 och H60 kan behöva lampa.

Växling och målgång

Tre växel- och en målfålla finns:
1:a fållan: Sträcka 1, 4 och 7.
2:a fållan: Sträcka 2, 5 och 8.
3:e fållan: Sträcka 3, 6 och 9.
4:e fållan: Målgång.

Vid växling ska stämpling ske under målbanderollen. Efter att kartan lämnats fortsätter löparen fållan fram till kartorna. Rätt karta tas och överlämnas till nästa löpare. Löpare är ansvariga för att rätt karta medföres. Att ta fel karta medför diskvalifikation. Lag som drabbas av att annan tävlande tagit fel karta, ska kontakta funktionär och snarast erhålla ny karta. Någon tidskompensation kan dock ej erhållas. Efter att ha överlämnat kartan fortsätter löparen till SI-avläsningen.

Vid målgång avgörs placeringen av måldomare. Löparna stämplar därefter i dömd ordning i målstämplingsenheten som står några meter efter mållinjen. Vid målgång i fel fålla döms laget till placering sist i eventuell klunga som samtidigt går i mål.

Löpare som brutit

Löpare som brutit måste passera avläsningen och få sin SI-pinne avläst.

Lag som brutit eller diskvalificerats i klass D43, D55 och H60 får delta i omstarten. I klass H 43 hålls laget kvar ca 30 min efter täten och får sedan fortsätta springa. För samtliga gäller att de placeras efter godkända lag i resultatlistan.

Maxtid

Maxtid för löpare i omstart är 2 tim 30 min.

Dusch och toaletter

Dusch och toaletter utomhus finns i anslutning till TC. Toalett finns även vid campingen.

Prisutdelning

Hederspriser till de bästa lagen i alla klasser. Dessutom utdelas 43-kavlemedaljer till:
KlassLagmedaljerIndividuella
H4315 lag5 lag
D4310 lag5 lag
D5510 lag5 lag
H6010 lag5 lag
Prisutdelning är planerad att ske för D55 ca kl. 18.00, för klasserna D43 och H60 ca kl. 20.00 och för klassen H43 en timme efter segrande lags målgång, ca 09.30.

Servering

Välförsett marketenteri med bl.a. köttbullar med mos, hamburgare och smörgåsar.

Camping

Ca 500 m norr om TC i egna tält och husvagnar (ej förtält) på tilldelad plats. Toalett på TC och camping. Information om erhållna förläggningsplatser kommer att finnas på vår hemsida från 21 juli. Campingen öppnar 1 aug kl 10.00. De som vill komma redan på fredagen kontaktar Campingansvarig. Lägg märke till skyltning om brandsläckare och säkerhetsregler.

Sportförsäljning

Löpex Sport, Örebro.

Tävlingsledning

NamnTelefonEpost
TävlingsledareTomas Boman013-261223, 0702-562378tomas.boman@bredband.net
Bitr tävlingsledareStephan Svensson013-160302, 0708-160304feffe@lok.se
Information och pressPer-Johan Persson013-318565perjohan.persson@swipnet.se
CampingJörgen Svensson013-159034, 070-6783541jorgen.greng.85@ebox.tninet.se
BanläggareMarkus Henriksson013-172838marhen@comhem.se
Ban- och tävlingskontrollantBo Persson013-66754boull@telia.com


Välkommen till Prästtomta!

Senast uppdaterad: 2009-07-12, 23:55:48
  Utskriftsvänlig version   Sida för utskrift